Cennik

WIZYTY STACJONARNE

Pierwsza wizyta dietetyczna dla 1 osoby – 60 min. – 150 zł – cena obejmuje: wywiad dietetyczny, 6 jadłospisów dwudniowych do wielokrotnego powtarzania z możliwością własnych modyfikacji, spis produktów dozwolonych oraz pod kontrolą na diecie, szczegółową analizę składu ciała z dokładnym omówieniem wyników. Jeden jadłospis nowa osoba otrzymuje na pierwszym spotkaniu (jadłospis przykładowy), pozostałę pięć wysyłam drogą mailową 2-3 dni po wizycie. Diety uwzględniają nietolerancje, alergie pokarmowe, stan zdrowia oraz zapotrzebowanie energetyczne i preferencje smakowe.

Wizyta kontrolna dla 1 osoby – ok. 20 min. – 130 zł – cena obejmuje: szczegółową analizę składu ciała z omówieniem wyników, 5 dwudniowych jadłospisów do wielokrotnego powtarzania z możliwością własnych modyfikacji, konsultację żywieniową.

Analiza składu ciała – ok. 15-20 min. – 40 zł – w cenie pomiar na analizatorze Tanita wraz ze szczegółowym omówieniem wyników następujących parametrów: masa ciała, BMI, zawartość procentowa tłuszczu, zawartość procentowa wody w organizmie, masa mięśniowa, masa kości, zapotrzebowanie podstawowe na energię (BMR), wiek metaboliczny, segmentowa analiza ciała (masa mięśniowa oraz procent tłuszczu kończyn górnych, torsu i kończyn dolnych), pomiar obwodów (pas, brzuch i biodra)

Zestaw 5 jadłospisów dwudniowych bez odbytej wizyty- 100zł – diety wysyłane są drogą elektroniczną

Pierwsza wizyta dietetyczna dla 2 osób – ok. 80 min. – 260 zł – cena obejmuje: wywiad dietetyczny, 6 jadłospisów dwudniowych do wielokrotnego powtarzania z możliwością własnych modyfikacji, spis produktów dozwolonych oraz pod kontrolą na diecie, szczegółową analizę składu ciała z dokładnym omówieniem wyników. Jeden jadłospis para otrzymuje na pierwszym spotkaniu (jadłospis przykładowy), pozostałę pięć wspólnych dla 2 osób wysyłam drogą mailową 2-3 dni po wizycie. Diety uwzględniają nietolerancje, alergie pokarmowe, stan zdrowia oraz zapotrzebowanie energetyczne i preferencje smakowe każdej z osób.

Wizyta kontrolna dla 2 osób – ok. 20-30 min. – 220 zł. – cena obejmuje: szczegółową analizę składu ciała z omówieniem wyników dla 2 osób, 5 współnych, dwudniowych jadłospisów do wielokrotnego powtarzania z możliwością własnych modyfikacji, konsultację żywieniową.

KONSULTACJE ON-LINE (Whats App, Messenger lub inne komunikatory)

Pierwsza konsultacja on-line – 60 min. – 130 zł – cena obejmuje: wywiad dietetyczny, 6 jadłospisów dwudniowych do wielokrotnego powtarzania z możliwością własnych modyfikacji, spis produktów dozwolonych oraz pod kontrolą na diecie, jeden jadłospis nowa osoba otrzymuje podczas pierwszego spotkania (jadłospis przykładowy), pozostałę pięć wysyłam drogą mailową 2-3 dni po wizycie. Diety uwzględniają nietolerancje, alergie pokarmowe, stan zdrowia oraz zapotrzebowanie energetyczne i preferencje smakowe. Przed wizytą on line należy sie zważyć i zmierzyć obwody (pas, najszersza częśc brzucha i biodra) oraz znać swój aktualny wzrost.

Konsultacje kontrolne on-line – 20 minut – 110 zł – cena obejmuje konsultację żywieniową, omówienie problematycznych kwestii, 5 dwudniowych jadłospisów do wielokrotnego powtarzania z możliwością własnych modyfikacji. Przed wizytą należy się zważyć i zmierzyć obwody ciała (pas, najszersza część brzucha, biodra)

Koszty wizyt w Centrum Medycznym Teramed według cennika przychodni.